Reader Kalkulator

Ta kalkulator je namenjen izračunu pravilne Redukcije (Degresije) stekel Reader, da se uporabnikom zagotovi najboljše možno gledanje na vmesno razdaljo (monitor, delovno območje, …) in bližino.

Prosim vnesite:
1. Daljinske dioptrijo in Adicijo.

2. Redukcijo za izračun Vmesne razdalje gledanja.
Kalkulator prikaže tudi dioptrijske vrednosti za zgornji del stekla (vmesna razdalja) in spodnji del stekla (bližina, branje).